title-news-event

19


ส.ค. 2562


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

01

ม.ค.

แกลเลอรี

WHEN

0 543 - 0 543

-

Relate

22-27

พ.ค.-พ.ค.

กิจกรรมเสวนา "โอกาสในวิกฤต : ทางใหม่ๆ ในต้มยำกุ้ง"

จากคำกล่าวที่ว่า "ทุกวิกฤต ยังมีโอกาสซ่อนอยู่" หมายความว่าอย่างไร? และอะไรคือ "โอกาส" ? เสวนาครั้งนี้...จะช่วยทุกคนหาคำตอบ!

22 พฤษภาคม 2560

Muse Mag ฉบับที่ 9

Muse Mag ฉบับที่ 9 l เดือน เมษายน - มิถุนายน 2559 "The Ilustrator Issue" - Muse Idol : แชมป์–ทีปกร ‘นักวาดเรื่อง’ - Muse Latitude : ภาพประกอบวันนี้...หมุนรอบตัวเรา

18 ธันวาคม 2560

28-07

มิ.ย.-ก.ค.

เสวนาวิชาการ "ผ้ายก"

มาร่วมรับฟังความรู้ สัมผัสสุนทรียความงาม และจิตวิญญาณแห่งผ้ายก มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่สืบทอดมาแต่ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์

28 มิถุนายน 2560

Muse Mag เล่ม 11

Muse Mag Vol. 11 : คำพ่อสอน..ความดีที่พ่อทำ

28 กุมภาพันธ์ 2560

20-21

ก.ค.-ก.ค.

ปฏิบัติการเติมฝัน Connect Fest เพราะความหลากหลายทำให้เรามาเจอกัน

เทศกาลแห่งแรงบันดาลใจ พื้นที่ปล่อยของจากคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ!

28 มิถุนายน 2562

01-18

เม.ย.-เม.ย.

เปิดแล้วจ้า! จับจองพื้นที่ขายของในกิจกรรม "ตลาดนัดคนเคยรวย"

จำลองบรรยากาศและสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงวิกฤติการณ์ต้มยำกุ้ง 2540 ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ถึงวิธีการและ Know-How ในการปรับใช้เพื่อการดำรงชีพในช่วงที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ

18 เมษายน 2560

01-15

เม.ย.-เม.ย.

Muse Playground 5th : ชมภาพยนตร์ เรื่อง "Art and Craft ศิลปิน-ศิลปลอม"

ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ กระตุกต่อมอาร์ทรับเทศกาลสงกรานต์

30 มีนาคม 2560