title-news-event

24


ส.ค. 2562


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

01

ม.ค.

แกลเลอรี

WHEN

0 543 - 0 543

-

Relate

นิทรรศการ ประสบการณ์หูสู่อาเซียน (2558)

ในช่วงเวลาที่ประชาคมอาเซียน กำลังจะเปิดอย่างเป็นทางการในไม่ช้า หากเราย้อนกลับมาถามตัวเองเกี่ยวกับอาเซียน เรารู้จักอาเซียนขนาดไหน?

16 ตุลาคม 2560

Museum inFocus 2015 - ระบบคลังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

การจัดเก็บคลังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวงการพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุในขณะนี้ คือ ระบบการจัดการที่ผู้ใช้ไม่สามารถค้นหาได้หลากหลายและระบบฐานข้อมูลที่ขาดความเชื่อมโยงกัน การแก้ไขปัญหาด้านระบบจึงถือเป

26 สิงหาคม 2559