title-news-event

19


มิ.ย. 2562


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

01

ม.ค.

WHEN

0 543 - 0 543

-

Relate

29

ส.ค.

"รถรักเรียน" เคลื่อนทัพทักทายน้องๆ รร.อัสสัมชัญแผนกประถม

กิจกรรม "เปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ สู่ ACP" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

30 สิงหาคม 2560

15-21

มิ.ย.-ส.ค.

มิวเซียมสยามมินิ

นิทรรศการฉบับมินิที่พร้อมจะไปทักทายเพื่อนๆ ทั่วประเทศ

9 สิงหาคม 2559

Museum inFocus 2018 ครั้งที่ 1-4

วันที่ 23-24 มกราคม 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.00

8 มิถุนายน 2561