title-news-event

24


พ.ค. 2561


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

01

ม.ค.

แกลเลอรี

WHEN

0 543 - 0 543

-

Relate

Museum inFocus 2017 - #LIBRARY

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Museum inFocus 2017 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้ที่ https://goo.gl/5Qw9HD

25 มกราคม 2561

Museum inFocus 2015 - พิพิธภัณฑ์อาเซียนกับมรดกอาณานิคม

คำว่า “อาณานิคม” ได้เกิดขึ้นเมื่อประเทศทางตะวันตกได้ออกเดินทางเพื่อสำรวจดินแดนต่างๆ ที่อยู่ใกล้และไกลจากประเทศตัวเองซึ่งน่าจะเริ่มมาตั้งแต่โคลัมบัสได้ไปเจอดินแดนใหม่ ด้วยเหตุผลที่ประเทศทางตะวันตกได้เริ่มค้นหาดินแดนอื่น จึงทำให้เกิดคำว่าอาณานิคมขึ้น และเมื

26 สิงหาคม 2559

Museum inFocus 2016 - Translation of artwork into public knowledge

ประเด็นเรื่องการตีความเริ่มจากคำถามที่ว่า “ใครมีหน้าที่ ‘อ่าน’ และ ‘แปลความ’ งานศิลปะ ?

8 กันยายน 2559

Museum inFocus 2017 - #GALLERY & ART MUSEUM

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Museum inFocus 2017 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 https://goo.gl/Dt2mx2

25 มกราคม 2561

Museum inFocus 2015 - วิธีสร้างประสบการณ์ใน Discovery Museum

นิยามของ “Discovery Museum” เป็นนิยามที่ให้คำจำกัดความยากมากเพราะคำนี้เป็นคำใหม่สำหรับทุก ๆ คน แต่พอจะให้คำอธิบายสั้น ๆ ได้ว่า “เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้” ซึ่งพิพิธภัณฑ์เหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับที่อื่นทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างกันไป คือ พิพิธภัณฑ์นี้จะ

26 สิงหาคม 2559

19

พ.ย.

Museum inFocus ครั้งที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิบ้านฮอลันดา (ภาคพิเศษ)

การบรรยายวิชาการที่ไม่ธรรดา

7 ธันวาคม 2559

Museum inFocus 2016 - How to start a MUSEUM?

ปรัชญาในการสร้างพิพิธภัณฑ์ คือ ทุกรายละเอียดคือภาพรวม (Every detail is an experience) พิพิธภัณฑ์จะต้องไม่น่าเบื่อแต่พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่ให้การศึกษาเรียนรู้

8 กันยายน 2559