title-news-event

07


ก.ค. 2563


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

01

ม.ค.

แกลเลอรี

WHEN

0 543 - 0 543

-

Relate

13

ก.ค.

บรรยากาศ Museum Infocus 2017 ครั้งที่ 1

สวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานพิพิธภัณฑ์ โดยคนพิพิธภัณฑ์ เพื่อคนพิพิธภัณฑ์ ที่จะหมุนเวียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันทุกสัปดาห์ โดยในครั้งแรกนี้ เปิดประเด็นด้วยเรื่องของการทำงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ ARCHIVE & MUSEUM

14 กรกฎาคม 2560

[Workshop]เราจะเชื่อมโยงมิวเซียมสยามสู่ห้องเรียนได้อย่างไร

เราจะเชื่อมโยงมิวเซียมสยาม</br> สู่ห้องเรียนได้อย่างไร</br> กรณีศึกษา นิทรรศการ "ถอดรหัสไทย"

5 เมษายน 2562