title-news-event

14


พ.ย. 2562


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

01

ม.ค.

WHEN

0 543 - 0 543

-

Relate

Museum inFocus 2015 - ระบบคลังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

การจัดเก็บคลังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวงการพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุในขณะนี้ คือ ระบบการจัดการที่ผู้ใช้ไม่สามารถค้นหาได้หลากหลายและระบบฐานข้อมูลที่ขาดความเชื่อมโยงกัน การแก้ไขปัญหาด้านระบบจึงถือเป

26 สิงหาคม 2559

Museum inFocus 2016 - Translation of artwork into public knowledge

ประเด็นเรื่องการตีความเริ่มจากคำถามที่ว่า “ใครมีหน้าที่ ‘อ่าน’ และ ‘แปลความ’ งานศิลปะ ?

8 กันยายน 2559

Museum inFocus ครั้งที่ 9-10

21 มิถุนายน 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.30
โปรดรอติดตามชมการบรรยายย้อนหลัง

8 มิถุนายน 2561

Museum inFocus 2017 - Museum as a civic space

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Museum inFocus 2017 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้ที่ https://goo.gl/5Qw9HD

25 มกราคม 2561

Museum inFocus ครั้งที่ 13-14

วันที่ 6 กันยายน 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.30
ลงทะเบียนเข้าฟังการเสวนาฟรี

30 สิงหาคม 2561

Museum inFocus ครั้งพิเศษ

วันที่ 13 กันยายน 2561
เวลา 13.00-18.00 น.
[ปิดรับลงทะเบียน]

5 กันยายน 2561

30-13

มิ.ย.-ก.ค.

Museum Infocus ครั้งที่ 1 การทำงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ ARCHIVE & MUSEUM

ทำอย่างไรให้งานจดหมายเหตุไม่ได้จบอยู่ที่การจัดเก็บข้อมูลแต่สามารถบอกเล่าเรื่องราวและสื่อสารกับคนรุ่นต่อไปได้? จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร?

5 กรกฎาคม 2560