title-news-event

18


ส.ค. 2562


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

01

ม.ค.

แกลเลอรี

WHEN

0 543 - 0 543

-

Relate

04-13

ก.ย.-ก.ย.

[เต็มแล้ว] Museum inFocus ครั้งพิเศษ ในประเด็น "ครูรุ่นใหม่ไม่ Bully : ว่าด้วยการกลั่นแกล้ง ล้อเลียน เหยียดหยามความหลากหลายทางเพศ"

มิวเซียมสยามร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมวงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ Museum inFocus ครั้งพิเศษ

5 กันยายน 2561

20-20

ก.ค.-ก.ค.

นิทรรศการขนาดย่อม "My ราชดำเนิน"

ขอเชิญมาร่วมชม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของก้าวที่สำคัญกับ นิทรรศการขนาดย่อม "My ราชดำเนิน" . การแสดงผลงานครั้งแรกในชีวิตของหนุ่มสาว "เจนฯ เบบี้บูมเมอร์" ในโครงการ "ภัณฑารักษ์วัยเก๋า เล่าเรื่องราชดำเนิน"

18 กรกฎาคม 2562

18-25

มี.ค.-มี.ค.

[เต็มแล้ว] เสวนาพิเศษในหัวข้อ “รู้ไว้ไม่จน : เศรษฐศาสตร์ฉบับชาวบ้าน”

เสวนาครั้งนี้...จะเป็นภูมิคุ้มกันช่วยป้องกัน ให้คุณห่างไกลจาก "ความจน"!

23 มีนาคม 2560