title-news-event

19


ส.ค. 2562


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

01

ม.ค.

แกลเลอรี

WHEN

0 543 - 0 543

-

Relate

ทัวร์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกฤษผ่าน Google Street View

ของสะสมเกือบ 5,000 ชิ้นในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกฤษอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วแล้ว

28 มิถุนายน 2559

Muse Plus : KHAO & Co. Studio เมื่องานเคเทอริ่งยุคใหม่ไม่ใช่แค่เพียงการจัดเสิร์ฟอาหาร

แม้จะเห็นภาพการทำอาหารจนชินตา แต่ในวัยเด็กเรื่องความใส่ใจอาจไม่ได้มีมากนัก ทว่าเป็นการซึมซับที่ค่อยๆ แทรกซึมกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของเธอมากกว่า

6 สิงหาคม 2561

01

เม.ย.

ภาพกิจกรรม “คนข้ามเพศ ตัวตน เหตุผลจากหัวใจ” #ITDoV2017

ในวันตระหนักรู้ถึงการมีตัวตนของคนข้ามเพศสากล (The International Transgender Day of Visibility 2017

4 เมษายน 2560