title-news-event

17


ก.ย. 2562


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

01

ม.ค.

แกลเลอรี

WHEN

0 543 - 0 543

-

Relate

21-21

ก.พ.-ก.พ.

Museum inFocus 2019 ชวนเสวนา "ทัศน จดหมายเหตุ" และ "จากจดหมายเหตุถึงผู้ชม"

วงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นในพิพิธภัณฑ์กับงานจดหมายเหตุกับ 2 หัวข้อเสวนา

13 กุมภาพันธ์ 2562

นิทรรศการ ต้มยำกุ้งวิทยา: วิชานี้อย่าเลียน! (2560)

นิทรรศการ ต้มยำกุ้งวิทยา: วิชานี้อย่าเลียน!

19 ตุลาคม 2560

02-09

เม.ย.-เม.ย.

ร่วมสนุกในโอกาสครบรอบ #9ปีก้าวไปด้วยกัน ของมิวเซียมสยาม!

กิจกรรมพิเศษครบรอบ 9 ปี แด่แฟนๆ ของมิวเซียมสยาม!

2 เมษายน 2560

30-27

พ.ค.-ส.ค.

ร่วมสัมผัสความเป็น "ช่างประดิษฐ์ของคนไทย" ในนิทรรศการหมุนเวียนชุด "ไทยทำ...ทำทำไม"

ไทย อยู่ ไทย กิน ไทย ใช้ ไทย เล่น ไทย บูชา ไทย สรรหา ไทย ประดิษฐ์

31 พฤษภาคม 2560

13

พ.ค.

เก็บตกบรรยากาศ Muse Talk : โลกนี้มีสองเพศ Binary และ Non-Binary

ผ่านไปแล้วสำหรับเสวนาอุ่นเครื่อง ก่อนจะได้ชมนิทรรศการหมุนเวียนชุด "ชายหญิงสิ่งสมมุติ" กับกิจกรรม Muse Talk : โลกนี้มีสองเพศ Binary และ Non-Binary โดย คุณโตมร ศุขปรีชา

13 พฤษภาคม 2561