ปฎิทินกิจกรรม
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตร Museum Academy 2024
กิจกรรม
10 พ.ค. 67 585
10 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567
ฟรี
มิวเซียมสยาม

ผู้เขียน : Administrator

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตร Museum Academy 2024

วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2567
ประกาศรับสมัครผู้สนใจ

วันที่ 10 มิถุนายน 2567
ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมชั้นเรียน Museum Academy 2024

วันที่ 11-14 มิถุนายน 2567
ผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมชั้นเรียน

วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2567
การจัดการนิทรรศการสำหรับมือใหม่
Scripting Success: Newcomer’s Guide to Effective Exhibition Management
วิทยากร: โสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์ และยุวดี ศรีห้วยยอด

เรียนรู้กระบวนการผลิตนิทรรศการ และได้รับประสบการณ์ในการวางแผนนิทรรศการจากพื้นที่จริง ไปจนสู่การพัฒนาบทนิทรรศการ (Exhibition Script) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารกับบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ
บุคลากรที่เริ่มต้นทำงานหรือมีความสนใจจะประกอบอาชีพในสายงานบริหารจัดการนิทรรศการ

วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2567
การสร้างสื่อวิดีโอในพิพิธภัณฑ์ด้วยตัวคุณเอง
Script It Yourself: Hands-On Video Creation for Museums
วิทยากร: ศุภร ชูทรงเดช และพิสุทธิ์ ศรีหมอก

เรียนรู้พื้นฐานการเขียนบทในการผลิตสื่อวิดีโอในพิพิธภัณฑ์ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตั้งแต่กระบวนการหาข้อมูล คิดประเด็นเพื่อไปสู่การเขียนบท (scripts) และจัดทำสื่อภาพเคลื่อนไหว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้การค้นหา “เรื่องเล่า” การเลือกประเด็นให้ “น่าสนใจ” ลำดับเรื่องราวให้ “เข้าใจ” นำเสนอด้วยภาพให้ “สื่อสาร” ได้

เหมาะสำหรับ
บุคลากรที่ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์หรือบุคลากรหน่วยงานอื่น ๆ ที่รับผิดชอบด้านการเก็บรวบรวมองค์ความรู้หรือผลิตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพิพิธภัณฑ์

สมัครได้ที่ https://forms.gle/6Yh5Ggqe2y2wrwJu8

เวลาอบรม : 9.00 - 17.00 น.
สถานที่อบรม : มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย
(MRT สนามไชย ทางออก 1)ย้อนกลับ