1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. ONLINE SYSTEM   >  
  4. e-SHOPPING   >  
  5. Book & Media   >  
  6. พิ(ศ)พิธภัณฑ์ Museum Refocused
title-online-system

Book & Media

พิ(ศ)พิธภัณฑ์ Museum Refocused

ขนาด : 16.5x24.0x1.2 ซม.
น้ำหนัก : 310 กรัม 
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ภาษา : ไทย
พิมพ์ครั้งที่ : 2


บรรณาธิการ : ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร


หนังสือที่รวบรวม 9 เรื่อง 9 เแนวทางของคนทำงานพิพิธภัณฑ์จากงานประชุมวิชาการ Museum Refocused ที่จะทำให้เห็นถึงวิธีคิดของคนทำพิพิธภัณฑ์ในด้านต่างๆ ทั้งด้านนิทรรศการ  การอนุรักษ์ กิจกรรม การศึกษา การทำงานกับชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์และผู้ชม

ราคา : 250.00 บาท

สินค้ามีจำนวน : 4


หยิบสินค้าลงตะกร้า