วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์


ซิ่นตีนจก(ผ้าทอลับแล)

วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อศิลปวัตถุ: ซิ่นตีนจก(ผ้าทอลับแล)
รายละเอียดศิลปวัตถุ: ผ้าทอเมืองลับแล  เป็นผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งสำหรับนุ่งห่มหรือใช้ในครัวเรือน เช่น ผ้าซิ่น ผ้าห่ม ฟูกที่นอน ลายผ้าจะสะท้อนเอกลักษณ์และความเชื่อของท้องถิ่น เช่น ลายสิงห์แม่ลูก สะท้อนความเชื่อว่า สิงห์ เป็นสัตว์ที่สามารถปกป้องอันตรายจากสิ่งชั่วร้ายได้ จึงนิยมทอลวดลายสิงห์ไว้ที่ผ้าห่มเพื่อใช้ห่มคุ้มครองเมื่อนอนหลับ หรือลายที่มีความหมายเป็นมงคลต่างๆ อาทิ ลายขอผักกูด ลายค้างเทียน ลายหงส์ทะลาม ลายสร้อยดอกหมาก ลายนกขี่รถ(ราชรถ) ลายขออุ้ม ลายหนามเตย ลายงูเปา ลายนาค ลายไฮย้อย(ไทรย้อย) เป็นต้น สภาพสมบูรณ์

มัลติมีเดีย