วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์


โมเดลดาบเหล็กน้ำพี้

วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อศิลปวัตถุ: โมเดลดาบเหล็กน้ำพี้
รายละเอียดศิลปวัตถุ: เหล็กน้ำพี้ ประกอบด้วยแร่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว แข็งแกร่ง และเหนียวเป็นพิเศษ เกิดสนิมยาก มีลักษณะอ่อนในแข็งนอก เป็นเหล็กชั้นดี เมื่อนำมาถลุงและตีได้ถูกต้องตามกรรมวิธีเนื้อเหล็กจะคมวาว มีลักษณะเป็นสีเขียวคล้ายปีกแมลงทับและปรากฏลวดลายในเนื้อเหล็ก ในสมัยราณนิยมนำมาทำเป็นดาบหรืออาวุธ ตำราพิชัยสงครามกล่าวไว้ว่า เหล็กน้ำพี้เป็นโลหะมหัศจรรย์มีพลังในตัวเอง สามารถป้องกันคุณไสย์และสิ่งเลวร้าย ปัจจุบันแร่เหล็กน้ำพี้และไหลน้ำพี้ ถือว่าเป็นวัตถุมงคล หากผู้ใดมีไว้ครอบครองจะคุ้มครอง ปลอดภัยจากภยันตรายคุณไสย์มนต์ดำ รวมถึงยังช่วยเสริมบารมีให้กับผู้ครอบครองอีกด้วย สภาพสมบูรณ์

มัลติมีเดีย