วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์


กระเป๋าผ้าลายตีนจก

วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อศิลปวัตถุ: กระเป๋าผ้าลายตีนจก
รายละเอียดศิลปวัตถุ: กระเป๋าถือสำหรับสตรี ทำมาจากผ้าทอลายตีนจกซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองของลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยลายของกระเป๋านิยมใลวดลายพื้นบ้านที่สะท้อนเอกลักษณ์ผ้าซิ่นตีนจกลับแล อาทิ ลายขอผักกูด ลายค้างเทียน ลายหงส์ทะลาม ลายสร้อยดอกหมาก ลายนกขี่รถ(ราชรถ) ลายขออุ้ม ลายหนามเตย ลายงูเปา ลายนาค ลายไฮย้อย(ไทรย้อย)  สภาพสมบูรณ์

มัลติมีเดีย