สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี


กระต่ายขูดมะพร้าว

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี

ชื่อศิลปวัตถุ: กระต่ายขูดมะพร้าว

รายละเอียดศิลปวัตถุ: 

กระต่ายขูดมะพร้าว เป็นเครื่องมือสำหรับขูดเนื้อมะพร้าวออกจากกะลา ที่ขูดแล้วเป็นฝอยๆ จะนำไปเติมน้ำ คั้นบีบผ่านกระชอนให้เป็นน้ำกะทิ การขูดมะพร้าวมีมานานแล้ว ในช่วงแรกที่ยังหาโลหะได้ยากจะนำตาไม้ไผ่มาถากเป็นแผ่นแล้วใช้เครื่องมือหรือมีดแต่งให้เป็นรอยฟัน นำมามัดกับม้านั่งขนาดเล็กที่มีคอยื่นออกมา ส่วนรอยฟันที่ยื่นออกมามีความคม ใช้ในการขูดมะพร้าว ต่อมาใช้โลหะต่างๆ เช่นเหล็ก ทองแดง ทองเหลืองดีและแต่เป็นซี่ฟันสำหรับการขูด

ลักษณะทั่วไปมักทำลำตัว  ขา หัว ฟันยื่นออกมาเหมือนสัตว์ มีการประดิษฐ์ตามจินตนาการ  เช่น สิงห์  ไก่ฟ้า  ช้าง หนู แมว หรือบางท้องที่มีการประดิษฐ์ไม้เป็นรูปถาด ใช้ในการรองเนื้อมะพร้าวที่ขูดแล้วในตัวก็มี แต่ส่วนมากแล้วมักประดิษฐ์ประดอยเป็นรูปกระต่าย เพราะมีลักษณะฟันซี่ใหญ่ และยื่นออกมาเหมือนกัน จึงนิยมเรียกว่ากระต่ายขูดมะพร้าวสำหรับภาคใต้ นิยมเรียกเหล็กขูด ภาคเหนือมักทำเป็นรูปแมว จึงเรียกว่าแมวขูด

ปัจจุบันความงดงาม ความประณีตบรรจงจากจินตนาการของผู้ประดิษฐ์ดังอดีตค่อยๆ สูญหายไป เพราะเนื้อไม้ที่ใช้ในการประดิษฐ์ เวลาและฝีมือที่มีความจำกัดลงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม

มัลติมีเดีย