พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี


กระบอกน้ำมันหยอดเกวียน

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี

ชื่อศิลปวัตถุ: กระบอกน้ำมันหยอดเกวียน 
รายละเอียดศิลปวัตถุ: ใช้น้ำมันหยอดลงที่แกนเพลา วงล้อ 2 วงแล้ว เนื่องจากมีแกนเหล็กและรูดุม ปลายแกนด้านนอกทั้งสองข้างใส่สลัก เพื่อกันวงล้อมิให้เลื่อนหลุด

มัลติมีเดีย