ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา


หีบผ้า (เครื่องเขินล้านนา)

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

ชื่อศิลปวัตถุ: หีบผ้า (เครื่องเขินล้านนา)
รายละเอียดศิลปวัตถุ: ไม่มีข้อมูลรายละเอียดศิลปวัตถุ

มัลติมีเดีย