ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา


หีบบุหรี่ (เครื่องเขินล้านนา)

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

ชื่อศิลปวัตถุ: หีบบุหรี่ (เครื่องเขินล้านนา)
รายละเอียดศิลปวัตถุ: ไม่มีข้อมูลรายละเอียดศิลปวัตถุ

มัลติมีเดีย