พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี)


โถลายครามมีฝาปิด

พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี)

ชื่อศิลปวัตถุ: โถลายครามมีฝาปิด
รายละเอียดศิลปวัตถุ: ศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ชิง อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 24 มีลวดลายเป็นพรรณพฤกษารอบตัวโถ ขนาดสูง 55 ซม.

มัลติมีเดีย