พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี)


พระพุทธรูปสำริดสุโขทัย

พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี)

ชื่อศิลปวัตถุ: พระพุทธรูปสำริดสุโขทัย
รายละเอียดศิลปวัตถุ: ปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ศิลปะสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 19-20 หน้าตักกว้าง 48 ซม. เป็นสมบัติดั้งเดิมของวัดลี

มัลติมีเดีย