พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี)


พระพุทธรูปสำริด

พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี)

ชื่อศิลปวัตถุ: พระพุทธรูปสำริด
รายละเอียดศิลปวัตถุ: พุทธรูปสำริดปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิราบศิลปะล้านนา อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 21-22 ขนาดหน้าตักกว้าง 24 ซม. สูง 59 ซม. เป็นสมบัติดั่งเดิมของวัดลี อ.เมือง จ.พะเยา

มัลติมีเดีย