พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก


กาน้ำ

พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก

ชื่อศิลปวัตถุ: กาน้ำ
รายละเอียดศิลปวัตถุ: ชาวจีนนำมาถวายครูบา

มัลติมีเดีย