พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก


ตุ๊กตา

พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก

ชื่อศิลปวัตถุ: ตุ๊กตา
รายละเอียดศิลปวัตถุ: ชาวจีนนำมาถวายครูบา

มัลติมีเดีย