พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก


ไม้แกะสลักแผงพระพิมพ์

พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก

ชื่อศิลปวัตถุ: ไม้แกะสลักแผงพระพิมพ์
รายละเอียดศิลปวัตถุ: เป็นเครื่องสักการะ อันหมายถึงการสร้างพระพุทธรูปในจำนวนต่างๆซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำการสืบสารพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวจวบจนกระทั่งครบห้าพันปี

มัลติมีเดีย