อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง


สัตภัณฑ์

อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

ชื่อศิลปวัตถุ: สัตภัณฑ์
รายละเอียดศิลปวัตถุ: 

ขนาด: กว้าง 67 ซม. สูง 80 ซม. หนา 37 ซม.
สัตภัณฑ์ไม้สลัก ลงรัก ทาชาด ปิดทอง ประดับกระจกสี ฉากสลักเป็นลายนาคเกี้ยว 8 ตัว หางนาคสองตัวพันกันเป็นยอดจั่วบริเวณกึ่งกลางสัตภัณฑ์ เศียรและหางนาคลงรัก ปิดทอง ลำตัวประดับกระจกกลมสีเขียว สีขาวและสีเหลืองเป็นส่วนของเกล็ดนาค ด้านล่างส่วนติดกับฐาน สลักรูปคล้ายลิงหรือตัวมอม ลงรัก ปิดทอง อยู่ทางด้านซ้ายและขวา ด้านละ 1 ตัว หันหน้าเข้าหากัน ปากคายส่วนลำตัวนาค แขนและขา คว้าจับลำตัวนาคไว้  พื้นสัตภัณฑ์กรุด้วยแก้วจืน ด้านหลังฉากเป็นเชิงเทียน 7 ต้น มีร่องรอยการประดับด้วยกระจกสี หัวเสาแต่ละต้นประดับกลีบบัวโลหะ เสาละ 1 ดอก สัตภัณฑ์ตั้งอยู่บนฐานทรงบัวคว่ำมีร่องรอยการประดับกระจกสี ส่วนรองรับฐานสัตภัณฑ์เป็นแท่งไม้สี่เหลี่ยมแบนสองข้าง

หมายเหตุ: จัดแสดง ณ หอคำหลวง

มัลติมีเดีย