อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง


ช้างยืน

อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

ชื่อศิลปวัตถุ: ช้างยืน
รายละเอียดศิลปวัตถุ: 

ขนาด: กว้าง 26 ซม. สูง 31 ซม. หนา 11 ซม.
ประติมากรรมไม้สลักรูปช้างเผือก ยืนบนฐานเรียบทาสีแดง ช้างยืนสี่ขา ขาหน้าซ้ายงอขึ้นเล็กน้อย งวงแตะพื้นปลายม้วนขึ้น ผ้าปกหลังช้างเขียนลายสีแดง สีเขียว และสีเหลือง ชายผ้าเป็นริ้วกลีบบัว ซองหางมีพู่ใบโพธิ์ห้อย เขียนด้วยสีแดง สีเขียวและสีเหลือง แหย่งช้างเขียนลายคลื่นและลายกลีบบัว ด้วยสีเขียว สีแดง และสีเหลือง ขาช้างทั้งสี่ข้างประดับลายเป็นกำไลข้อเท้าสีเหลือง

หมายเหตุ: จัดแสดง ณ หอคำหลวง

มัลติมีเดีย