อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง


สิงห์

อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

ชื่อศิลปวัตถุ: สิงห์
รายละเอียดศิลปวัตถุ: 

ขนาด: ขนาด: กว้าง 27 ซม. สูง 40 ซม. หนา 15 ซม.
ประติมากรรมไม้สลักรูปสิงห์ ลงรัก ทาชาด ปิดทอง มีลักษณะคล้ายกิเลนในศิลปะจีน นั่งบนฐานเรียบตาโปน อ้าปาก ลิ้นห้อย มีเขี้ยวโง้งลง มีเขาแบบเขากวาง 2 กิ่ง แผงคอด้านหน้ายาวจรดแผงอก สวมกำไลที่ข้อเท้า ส่วนหลังสลักเว้าเข้าไปคล้ายสำหรับเป็นที่รองรับวัตถุ

หมายเหตุ: จัดแสดง ณ หอคำหลวง

มัลติมีเดีย