สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง


นัตนังกะไร่ หรือพะโคแมด่อ

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

ชื่อศิลปวัตถุ: นัตนังกะไร่ หรือพะโคแมด่อ
รายละเอียดศิลปวัตถุ: 

   นัตที่จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์มีหลายองค์ แต่มีองค์หนึ่งที่ถือว่าเป็นนัตที่คนนิยมนับถือกันอย่างแพร่หลายในพม่า คือ นัตนังกะไร่ หรือพะโคแมด่อ ดังมีตำนานเล่าขาน ดังนี้

“...นางกระไร่เป็นกระบือที่เก็บเจ้าชายองค์หนึ่งมาเลี้ยงเพราะครอบครัวของเจ้าชายหายไประหว่างสงคราม ครั้นเมื่อเจ้าชายโตเป็นหนุ่ม เจ้าชายได้กลับไปทวงราชบัลลังก์คืน และเมื่อได้ครองบัลลังก์ก็ไม่ได้กลับไปหานางกระไร่แม่บุญธรรมอีกเลย ทำให้นางกระไร่คิดถึงและต้องการพบหน้าลูกของตนเป็นอย่างมาก จึงเที่ยววิ่งไล่ตามหาและอาละวาดผู้คนจนเป็นที่โจษจันไปทั่ว เมื่อเจ้าชายได้ยินเหตุการณ์ดังกล่าว ก็ได้มีคำสั่งให้ไปปราบ แม่บุญธรรมของตน โดยเจ้าชายไม่กล้าบอกใครๆ ว่าตนเป็นลูกบุญธรรมของแม่ควาย และเมื่อตัดใจฆ่านางด้วยลูกธนูแล้วก็รู้สึกผิดและละอายใจมาตลอด เจ้าชายได้จัดพิธีศพให้นางกระไร่อย่างใหญ่โต ต่อมาเมื่อประชาชนรู้เรื่องเข้าก็กลายเป็นที่กล่าวขวัญและศรัทธาต่อแม่ควาย ส่วนแม่ควายก็กลายเป็นนัตนางกระไร่หรือพะโคแมด่อ...” ซึ่งเชื่อกันว่าหากใครนับถือบูชานัตองค์นี้จะให้คุณด้านการทำมาค้าขายให้มีความเจริญรุ่งเรืองดีนักแล

มัลติมีเดีย