#สวัสดีปีใหม่2561

“ให้สิ้นทุกข์ สุขเกษม เปรมปรีดิ์
สวัสดี วันปีใหม่ เทอญ”
.
ปีใหม่นี้นายกบแดงขอสวัสดี พร้อมเกร็ดความรู้ดีๆ เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ ในวันปีใหม่
.
“๑ มค” - วันปีใหม่ “ใหม่”
เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ในปี ๒๔๘๔
.
“สวัสดี” - คำทักทาย “ใหม่”
เพิ่งเริ่มใช้ในปี ๒๔๘๖
.
เพลง “พรปีใหม่” - เพลง “ใหม่” ในวันปีใหม่
พระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๔๙๕
.
แล้วมาพบความรู้อีกมากมายที่ชวนให้ทุกคนมาถอดรหัสที่มิวเซียมสยาม ขอให้ท่านได้รับสิ่งใหม่ๆ ในวันปีใหม่ด้วยครับ #สวัสดีปีใหม่2561