รู้หรือไม่? ว่าทำไม #วันเข้าพรรษา ถึงให้พระสงฆ์อยู่ประจำวัดในช่วงฤดูฝน?

รู้หรือไม่? ว่าทำไม #วันเข้าพรรษา ถึงให้พระสงฆ์อยู่ประจำวัดในช่วงฤดูฝน?

สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือน(หรือในช่วงในช่วงฤดูฝน)แก่พระสงฆ์ ก็เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน และอีกสาเหตุสำคัญ ก็เพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝนอีกด้วย ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหมู่คณะสงฆ์ด้วยครับ

ดังนั้น ในวันเข้าพรรษาและช่วงฤดูพรรษากาลตลอดทั้ง 3 เดือน ชาวพุทธจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอื่น ๆ คือ มีการถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฏก) แก่พระสงฆ์ด้วย เพื่อสำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษา โดยในอดีต ชายไทยที่นับถือศาสนาพุทธ เมื่ออายุครบบวช (20 ปี) จะนิยมถือบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพื่ออยู่จำพรรษาตลอดฤดูพรรษากาลทั้ง 3 เดือน โดยพุทธศาสนิกชนไทยจะเรียกการบรรพชาอุปสมบทเพื่อจำพรรษาตลอดพรรษากาลว่า "บวชเอาพรรษา"

เป็นความรู้ดีๆที่มิวเซียมสยาม อยากนำมาฝากให้เพื่อนในวันหยุดแบบนี้นะครับ รู้อย่างนี้แล้ว ก็อย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ ครอบครัว และเพื่อนๆ ออกไปทำบุญกันในโอกาสพิเศษแบบนี้นะครับ

อ้อ!...แล้วถ้าทำบุญเสร็จแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดี ก็ลองแวะมาที่มิวเซียมสยามก็ได้นะครับ :-D

#MuseumSiam