ประเภทโลหะ


พาน

มิวเซียมสยาม

ชื่อ :  พาน

อายุ :  -

ขนาด :  13.5*6 ซม.

วัสดุ :  ทองเหลือง

ประวัติวัตถุ :  -

สภาพวัตถุ :  สมบูรณ์

 

 

 

  หมายเลขวัตถุ : ndmi301  

 

 

หมายเหตุ : -