พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

จ.กำแพงเพชร

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-6 รูป จากทั้งหมด 6 รูป

อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร


ภาพบรรยากาศภายนอกอาคาร


ภาพการจัดแสดงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์