พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-6 รูป จากทั้งหมด 6 รูป

ด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่


ตู้ไปรษณียากรที่ตั้งจัดแสดงอยู่ด้านนอกของพิพิธภัณฑ์


ภาพการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์