พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

จ.เชียงใหม่

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-7 รูป จากทั้งหมด 7 รูป

ด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์


พื้นที่ส่วนโถงต้องรับ


การจัดแสดงเรื่องการแลกเปลี่ยนสมัยก่อนประวัติศาสตร์


การจัดแสดงเรื่องเงินตราร่วมสมัย


การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์


การจัดแสดงเรื่องผ้าไทย