พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น

จ.เชียงราย

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-3 รูป จากทั้งหมด 3 รูป

อาคารจัดแสดง


พื้นที่จัดแสดงของพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น