พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา

จ.เชียงใหม่

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-4 รูป จากทั้งหมด 4 รูป

อาคารจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา


สภาพทั่วไปของพิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา


การจัดแสดงบนเรือนของนางแสงดา บันสิทธิ์