แผ่นเสียงตราเสือ ลำตัด ร้องโดยนายจอน

แผ่นเสียงตราเสือลำตัดร้องโดยนายจอนเข้าเครื่องพิณพาทย์ราวสมัย ร.6 เอนกถ่ายจากคุณพงศ์พัฒน์ชั้นประเสริฐ อังคาร 11 มกราคม พ.ศ.252