เสื้อชาวนา 3 ชั่วอายุคน

จ.กรุงเทพมหานคร

เนื้อผ้าเดิมเป็นเนื้อผ้าเวสต์ปอยด์ พระขุนศักดิ์ สุขทำนา วัดโสมนัสวิหารนำมาร่วมแสดงประวัติว่าเป็นของปู่ซึ่งพอใจอาชีพทำนาอยู่ที่พัทลุงท่านรักเสื้อตัวนี้มาก จึงไม่ยอมทิ้งและคอยปะชุนซ่อมแซมอยู่เสมอจนตกมาถึงลูกและหลาน