เลิกเดินรถรางและรถสามล้อถีบ

จ.กรุงเทพมหานคร

เลิกเดินรถรางและรถสามล้อถีบ ในเขตพระนคร-ธนบุรี การเดินรถจึงค่อยๆ ลดบทบาทลงโดยการเลิกวิ่งจบสิ้นเด็ดขาดในเขตเมืองหลวงไปเมื่อ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ที่ได้มีรถรางใช้ร่วมอยู่ 80 ปี