อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

จ.กรุงเทพมหานคร

ภาพเหตุการณ์การทำฐานของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในช่วงปี พ.ศ.2482