สงครามโลกครั้งที่2

จ.กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-3 รูป จากทั้งหมด 3 รูป

สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ยุติลงโดยที่ประเทศไทย ไม่ต้องตกเป็นฝ่ายแพ้สงคราม เนื่องจากการเครื่อนไหวของกลุ่ม "เสรีไทย" กลุ่มปัญญาชนทหาร ข้าราชการ และชนชั้นนำชาวไทย ที่ไม่เห็นด้วยกับการประกาศสงครามของรัฐบาล ภายหลังความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะ นายปรีดี พนมยงค์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประกาศสันติภาพอย่างเป็นทางการว่า การประกาศสงครามโดยรัฐบาลจอมพล ป. เป็นฌมฆะ เนื่องจากสัมพันธมิตรยอมรับสถานะของกระบวนการเสรีไทย ซึ่งได้ปฏิบัติการต่อสู้จนทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากฐานะผู้แพ้สงคราม