ทหารกับประชาชน

จ.กรุงเทพมหานคร

ทหารอยู่ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่ออกมาเพื่อเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตย