รอยพระบาทคู่

พะเยา

รอยพระบาทคู่ที่วัดศรีดคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เดิมอยู่บนเขาพระบาทเมืองศรีสัชนาลัย แต่ถูกย้ายไปเมื่อพระยุทธิษฐิระสวามิภักดิ์ยอมขึ้นกับพระเจ้าติโลกราช

จากหนังสือ ฟื้นฝอยหาตะเข็บพิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ผู้แต่ง