สาดน้ำปีไหม่

ฤดูกาลทีสนุกที่สุด ครึกครื้นที่สุด และประทับใจที่สุด ก็คือเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ของหมู่คนเมือง รอบๆ นครพิงค์ท้องถนนทุกสายจะคลาคล่ำไปด้วยผู้คน ทั้งหญิงชาย ซึ่งเป็นคนท้องถิ่นหรือจากถิ่นอื่นทุกคนจะถือขันน้ำ เที่ยวสาดรดกันพร้อมกับคำอำนวยพรให้อยู่ดีมีสุขตลอดระยะเวลา ทุกๆ คนได้แสดงออกซึ่งจิตใจอันสูงส่งและดีงามถนนทุกสายจึงนองเจิ่งไปด้วยน้ำ หนุ่มสาวยิ้มระรื่นชื่นบาน สงกรานต์ที่เวียงพิงค์จึงเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ผู้ที่ยังไม่เคยมาอยากจะมาผู้ที่เคยมาแล้วก็อยากจะมาอีก

ที่มา : คนเมืองวารสารรายเดือน ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๖ ธันวาคม ๒๔๙๘