Rene Fonck

Rene Fonck เป็นนักบินฝรั่งเศสที่ได้รับการบันทึกว่า มีการยิงเครื่องบินข้าศึกเยอะที่สุดในกลุ่มฝ่ายพันธมิตร ในสงครามโลก ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วมีจำนวน 75 ลำ แต่ถ้านับจำนวนที่ยังไม่ได้รับการยืนยันด้วยแล้ว ก็จะมีถึง 142 ลำเลยทีเดียว ในปี 1915 Fonck ได้เริ่มฉายแววการบินให้เห็นและในเดือนเมษายน ปี 1917 เขาก็ได้ขับเครื่องบินรบของจริงและยังได้สร้างชื่อเสียงเพิ่มอีกในการโชว์บินผาดโผน นอกจากนี้เขายังแสดงความสามารถของเขาอีก โดยการยิงเครื่องบินข้าศึก 6 ลำ ภายในวัน เดียว

จากเพจ สงคราม20+