พิพิธภัณฑ์กำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ(เรือนไทย)

จ.กำแพงเพชร

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-12 รูป จากทั้งหมด 12 รูป

ภาพด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ เรือนไทย


ภาพกลุ่มอาคารเรือนไทยที่ใช้จัดแสดง


บรรยากาศภูมิทัศน์โดยรอบพิพิธภัณฑ์


อาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร


ภาพด้านล่างอาคารใช้เป็นศูนย์บริการข้อมูลและจำหน่ายของที่ระลึก


ภาพการจัดแสดงภายในอาคาร


ภาพการจัดแสดงภายในอาคาร


ภาพบรรยากาศด้านนอกของพิพิธภัณฑ์