พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง

จ.กำแพงเพชร

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-4 รูป จากทั้งหมด 4 รูป

อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง


การจัดแสดงภายในชั้นล่างของอาคาร


การจัดแสดงเครื่องถ้วยสันกำแพงภายในตู้จัดแสดง


แท่นศิลาจารึกหมื่นคาบเรือน พบที่วัดเชียงแสน (ร้าง)จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วย