พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน

จ.เชียงใหม่

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-5 รูป จากทั้งหมด 5 รูป

ภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารจัดแสดง


ภายในพื้นที่จัดแสดง

บริเวณชั้นบนของอาคาร