พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ

จ.เชียงใหม่

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-6 รูป จากทั้งหมด 6 รูป

อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ "สบันงา"


ภายในห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ "สบันงา"