archaeological site


เขตพื้นที่แก่งผาได

จ.พิษณุโลก

แผนผังที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายจัดทำขึ้นเพื่อแสดงเขตในพื้นที่แก่งผาได

จากหนังสือ เขตแดนสยามประเทศไทย-มาเลเซีย-พม่า-ลาว-กัมพูชา